Vi har et år at indsamle 1 mio. underskrifter.

Vi har et ansvar 

Støt op om EU borger projektet STOP 5G Stay connected but protected.

Alle levende organismer bliver stærkt påvirket

Alle organismer tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter

Pernille Schriver fortæller om 5G

Hvorfor overhovedet

gøre noget som helst?


1.

Gode grund

Mængeden af elektronik-affald vil fordoble frem til 2030. Mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksploderer.

5.

Gode grund

5G vil stå for 20% af verdens samlede elforbrug i 2025.

Der skal laves 38 nye mega kernekraftværker for at drive 5G netværket.

8.

Gode grund

Mange forskere finder alvorlige DNA- og celleskader langt under grænseværdierne ved de nuværende trådløse teknolo-gier. De advarer nu mod 5G.  

2.

Gode grund

Biodiversitet og naturlige levesteder trues.

Grænseværdierne giver util-

strækkelig beskyttelse -

især for bestøvende insekter

og planter.

6.

Gode grund

Opsendelse af 100.000-vis af 5G-satellitter øger luft-forureningen samt mængden af rumskrot i kredsløb om jorden og skader bl.a. ozon-laget.

9.

Gode grund

Anvendelse af 5G vil medføre massiv stigning i  forurenende minedrift.

Litium-miner, hvor giftige kemikalier fra minedriften forurener vandløb og søer .

3.

Gode grund

Der er ikke foretaget nogen form for vurdering af sundhedsrisikoen ved 5G strålingen inden udrulningen.

7.

Gode grund

Forsikringsselskaber klassificerede 5G som en "high impact" ny risiko og tier stille om RF EMF-ekskluderingsklausulen.

10.

Gode grund

Dataindsamling og overvågning vil blive massiv med 5G og der vil  komme øget risiko for bl.a. cyber-kriminalitet.